Thiết kế kho lạnh .

Làm bất cứ điều gì cũng vậy , muốn cả quá trình có sự thống nhất mí nhau thì trước hết phải có bản thiết kế chính xác và chi tiết . Bản thiết kế giống như là " Kim chỉ nam " cho mọi việc trong đó có thi công và lắp đặt kho lạnh . 

Các bước thiết kế kho lạnh được thực hiện như sau : 

Khảo sát địa điểm cần xây dựng lắp đặt kho để biết diện tích cần lắp đặt . 

Xác định nhu cầu của người làm đặt ( mục đích lắp đặt kho lạnh ) để làm mát hay làm đông 

Lựa chọn vật liệu về hệ thống phù hợp với nhu cầu nói trên 

Lựa chọn phương cách làm lạnh , làm lạnh trực tiếp , ( sử dụng dàn bay hơi đặt bên trong ) hoặc làm lạnh dán tiếp ( sử dụng dàn tải chất lượng như nước muối , glycol ) 

Thi công kho lạnh .

Thi công công lạnh là quá trình " hiện thực hóa " bản vẽ đã thiết kế ở trên , bằng những bước cụ thể : 

Khảo sát thực tế bằng đặt kho lạnh , đòi hỏi độ bằng phẳng cao , nếu địa hình không bằng phẳng thì phải khắc phục ngay .

Dựa vào bản vẽ đã thiết kế để lắp đặt hệ thống treo trần . 

Tiếp đến là lắp đặt panel tường -trần , tường -tường , tường -nền . 

Gắn cửa kho lạnh bằng cửa bản lề hoặc cửa trượt . 

Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kho lạnh và lắp đặt để xem các phụ kiện có đầy đủ số lượng , có đúng chủng loại và có đúng vị trí hay không . 

Hoàn thành quá trình thi công